TW02

Tray washer
Washing and drying used tray in 7min

برای شستشوی سینی های واکنش استفاده شده، دستگاه جدیدی با نامTray Washer مدل TW02 طراحی و عرضه گردیده است. .
این سیستم جانبی کار با Alpha Classic را برای اپراتور بسیار راحت تر می نماید.
Tray Washer بصورت اتوماتیک و ظرف مدتی کمتر از 7 دقیقه سینی های واکنش را با کیفیت بالا شسته و خشک می کند. TW02 دارای مدهای متفاوتی برای شستشو و خشک کردن بوده و برای این کار از آب مقطر و محلول Clean استفاده می کند.
مزایای این سیستم عبارتند از افزایش طول عمر سینی ها، جلوگیری از احتمال آلودگی اپراتور و افزایش محسوس کیفیت شستشوی کووتها که این مورد مخصوصا در تستهایی مثل Ca و Fe بسیار مهم است.