استریپ ریدر الایزا - مدل Strip 503

Elisa strip reader
Very user friendly


 

 


 


Strip 503 یک الایزا استریپ ریدر اتوماتیک با توانایی خوانش استریپ 8 چاهکی است. کاربری آسان، نرم افزار راحت و امکان کار با کلیه کیتهای الایزا از مزایای Strip 503 می باشد. این دستگاه دارای 4 فیلتر تداخلی با طول موجهای 405 ، 450 ، 500 و 630 نانومتر می باشد. امکان خوانش با یک طول موج یا دو طول موج و کالیبراسیون 6 نقطه ای از تواناییهای دیگر دستگاه است. از نظر اکثر کاربران Strip 503 برنامه ریزی، کالیبراسیون و خوانش تستها با این دستگاه بسیار راحتتر و کاربردی تر از دیگر الایزاریدرها می باشد.