Alpha Classic AT Plus

Alpha Classic یک سیستم ایده آل جهت نیاز های اتوماسیون در آزمایشگاههای پیشرفته است. ادامه مطلب ...
 

Alpha Classic AT

Alpha Classic یک سیستم ایده آل جهت نیاز های اتوماسیون در آزمایشگاههای پیشرفته است. ادامه مطلب ...
 

Alpha Classic AT CC

Alpha Classic یک سیستم ایده آل جهت نیاز های اتوماسیون در آزمایشگاههای پیشرفته است. ادامه مطلب ...
 

Clinic III

فتومتر Clinic III بدون شک به عنوان محبوب ترین و پرکاربردترین فتومتر بیوشیمی در آزمایشگاههای کشور شناخته شده است.ادامه مطلب ...
 

Strip 503

Strip 503 یک الایزا استریپ ریدر اتوماتیک با توانایی خوانش استریپ 8 چاهکی است. کاربری آسان، نرم افزار راحت و امکان کار با کلیه کیتهای الایزا از مزایای Strip 503 می باشد. ادامه مطلب ...

Bilitest A

Bilitest A سیستمی است استاندارد جهت اندازه گیری بیلیروبین توتال نوزادان با حداقل حجم نمونه(75) میکرولیتر و در کمترین زمان ممکن (کمتر از 10 ثانیه)این سیستم با متد بیلیروبین متری مستقیم (بدون معرف) کار می کند. ادامه مطلب ...

Croma

اسپکتروفتومتر یکی از پیچیده ترین و پیشرفته ترین سیستمهای فتومتری است . ادامه مطلب ...

pH 462

pH – 462 سیستمی است ایده آل جهت آزمایشگاههای مراکز دانشگاهی، صنعتی و تشخیص طبی .  ادامه مطلب ...

TW02

برای شستشوی سینی های واکنش استفاده شده، دستگاه جدیدی با نامTray Washer مدل TW02 طراحی و عرضه گردیده است. . ادامه مطلب ...