PH متر - مدل pH 462

pHmeter
accurate , High precision , Stable


pH – 462 سیستمی است ایده آل جهت آزمایشگاههای مراکز دانشگاهی، صنعتی و تشخیص طبی. خروجی این دستگاه بسیار پایدار ، تکرارپذیر و با دقت 0.1 pH می باشد. pH – 462 با امکاناتی همچون نشان دهنده LCD ، صفحه کلید لمسی، پروب دما ، توانایی کالیبراسیون 3 نقطه ای اتوماتیک و موارد دیگر، سیستمی است بسیار ایده آل جهت مراکز تحقیقاتی و آموزشی. یک امکان ویژه pH – 462 خوانش Online نمونه طبق زمانبندی تعریف شده کاربر و ذخیره این خوانشها تا 200 نمونه پی در پی می باشد که برای مقاصد تیتراسیون آن را بسیار مفید و کارآمد می سازد.