بیلیروبین متر - مدل Bilitest A

Bilirubin meter
With only one drop of blood sample


 


Bilitest A سیستمی است استاندارد جهت اندازه گیری بیلیروبین توتال نوزادان با حداقل حجم نمونه(75) میکرولیتر و در کمترین زمان ممکن (کمتر از 10 ثانیه)
این سیستم با متد بیلیروبین متری مستقیم (بدون معرف) کار می کند. این متد بر اساس فتومتری مستقیم در دو طول موج 450 و 540 نانومتر انجام می گیرد. این روش بسیار دقیق تر از روش معمول و استفاده از معرفهای بیوشیمی برای تعیین غلظت بیلیروبین می باشد. برای کار با این سیستم یک هولدر مخصوص جهت قرار دادن و ثابت نمودن لوله هماتوکریت طراحی گردیده که این هولدر براحتی در محل خوانش دستگاه قرار می گیرد و پس از چند لحظه جواب غلظت بیلیروبین بر روی مانیتور دستگاه اعلام می گردد.
کالیبراسیون و QC دستگاه نیز به سادگی قابل انجام است.