فتومتر بیوشیمی - مدل Clinic III

Photometer
8 filter photometer with bilirubin metery

 

فتومتر Clinic III بدون شک به عنوان محبوب ترین و پرکاربردترین فتومتر بیوشیمی در آزمایشگاههای کشور شناخته شده است.
این سیستم پس از بررسی کمبودهای متداول در انواع دستگاههای خارجی و نیازهای خاص کاربران داخلی طراحی شده است.
صفحه کلید ممبران و نشان دهنده LCD و یک اپراتوری ساده و بسیار کامل و کارآمد باعث شده تا تنظیم پارامترهای تستهای مختلف بسادگی قابل انجام باشد. ClinicIII دارای 80 حافظه تست می باشد که برای کاربردهای بیوشیمی کاملا کافیست. انکوباتور 37 درجه ، طول موجهای متنوع از 340nm تا 630nm و امکان انجام تستهای با متدهای مختلف End Point ، Kinetic ، Delta ، Dif باعث شده Clinic III به عنوان یک دستگاه بیوشیمی بسیار قوی و کاربردی به عنوان اولین انتخاب در کشور مطرح باشد.
دو قابلیت کاملا استثنایی در Clinic III یعنی امکان بیلیروبین متری با لوله هماتوکریت و نیز امکان انجام تستهای Kinetic به صورت همزمان که به آن Multiple Kinetic اطلاق می شود در جلب توجه و رضایت کاربران نقش بسزایی داشته است. این دستگاه دارای تایید رفرانس و پروانه ساخت وزارت بهداشت می باشد و هم اکنون نزدیک به 2000 آزمایشگاه کشور از آن استفاده می کنند.